Секції

СЕКЦІЯ 1. Архітектура та дизайн.

Тематика секції:

Теорія архітектури.
Архітектурне проектування цивільних будівель і споруд.
Дизайн архітектурного середовища.
Архітектурні конструкції.
Інформаційні технології в архітектурі, комп’ютерні системи автоматизованого проектування та дизайну об’єктів архітектури.
Технічна естетика, прикладна геометрія.
Енергоресурсозбереження в будівництві та архітектурі.
Ландшафтна архітектура.


СЕКЦІЯ 2. Містобудування та територіальне планування.

Тематика секції:

Містобудування та територіальне планування.
Містобудівні інформаційні системи та містобудівний кадастр.
Міське будівництво та господарство.
Підвищення ефективності міського будівництва.
Кадастр і моніторинг земель.
Інженерна геодезія, геоінформатика та фотограмметрія.


СЕКЦІЯ 3. Будівництво, матеріали та конструкції, технологія будівельного виробництва.

Тематика секції:

Будівельна механіка.
Будівельні конструкції, будівлі і споруди.
Основи і фундаменти.
Чисельне моделювання роботи будівельних конструкцій.
Будівельні матеріали та вироби.
Технологія будівельного виробництва.
Стандартизація та сертифікація в будівництві.


СЕКЦІЯ 4. Інженерні мережі, автоматизовані системи та екологічні аспекти будівництва.

Тематика секції:

Теплогазопостачання.
Системи вентиляції будівель та споруд.
Водопостачання та водовідведення.
Використання водних теплових та енергетичних ресурсів.
Автоматизовані системи та вимірювальні комплекси.
Електротехніка та електромеханіка.
Проблеми екології у будівництві та архітектурі.
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.
Енергоефективність об’єктів будівництва.


СЕКЦІЯ 5. Будівельні машини і обладнання.

Тематика секції:

Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій.
Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт.
Піднімально-транспортні машини.
Сервіс будівельної техніки.


СЕКЦІЯ 6. Організація, економіка та менеджмент в будівництві.

Тематика секції:

Організація будівельного виробництва.
Товарознавство та комерційна діяльність.
Економіка будівництва.
Менеджмент в будівництві та архітектурі.


СЕКЦІЯ 7. Інформаційні технології.

Тематика секції:

Комп’ютерні науки. Інформаційні технології.
Інформаційні технології в освіті.
Управління проектами та програмами.
Комп’ютерні мережі. Кібербезпека.


СЕКЦІЯ 8. Історичні, соціо-культурні, політико-правові та філософські аспекти розвитку архітектури і будівництва.

Тематика секції:

Соціально-політичний розвиток суспільства.
Фізичне виховання та спорт в умовах будівельного виробництва.
Історія української культури.
Педагогіка, філософія та психологія відносин у будівництві.
Правові відносини в будівництві і архітектурі.


СЕКЦІЯ 9. Новітні вектори трансформації будівельного сектору: домінанти життєвого циклу.

Тематика секції:

Будівельний девелопмент та функціонально-технологічне моделювання середовищ будівельного проекту.
Моделювання адміністративних структур та процесів управління будівництвом на грунті BIM- інструментарію та геометричної економетрики.
Забезпечення сучасного формату енерго- та еко-ефективності будівництва.
Економічне обґрунтування та бюджетування будівельного сектору у форматі цифрової економіки та SMART-технологій.